Esnafa hijyen eğitimi geliyor

sldr ismi
FALCON
Sepetiniz Boş
FALCON TİPLERİ
Ürün Bulucu
Ürünü Ara
Listele
Son Yorumlar

arızalanınca işe yaradığını anladım..

Video Galeri
Falcon Haşere Kovucu Cihazları
Fare kovucu cihazı arge Test Video
Çılgın meriç fare avcısı
falcon fuar standı
Farenin cihaz Karşısındaki tepkileri mutlaka izleyin
Yılan Kovucu (titreşim yazılımı)
FALCON SATINEL R20
Sn. Fatma Belgen Falcon Kullanıyor
Yılan kovucu montajı
Yollar ve dikenler sponsoruyuz.
Evimde kullandım
genel idare
Esnafa hijyen eğitimi geliyor
 Esnafa hijyen eğitimi geliyor

Meslek odaları, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü iş birliği ile iş yeri sahibi ve elemanlarına
Ocak ayından itibaren hijyen eğitimi verilecek. 


 

 

Mevzuat  >> Genelgeler >> 2012 Yılı >> 53 Nolu Genelge 11.07.2012 (Ekmekte Hijyen Eğitimi Protokolü Hk.)
 
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
                      
Bilindiği üzere, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği ”
 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
            Söz konusu tebliğin EK-2’nin 10.maddesinde; “Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecileri sorumluluk
alanları ile ilgili çalıştırdıkları personelin gıda hijyeni ile ilgili konularda eğitilmelerini sağlarlar. 
Bu Tebliğ kapsamında verilecek eğitimlerle ilgili olarak Bakanlık; ilgili meslek federasyonu,
kamu kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapar.”
hükmüne yer verilmiştir.
            Diğer taraftan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi fırınlarda,
 ekmek  üretimindedağıtımında ve satışında çalışan personel ile fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki
ekmek satışı yapan personele
, genel gıda hijyeni konularında eğitilmelerini sağlamak amacıyla Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı ve Konfederasyonumuz arasında 06/07/2012 tarihinde “İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır.(Ek-1)
Tebliğde öngörülen Genel Hijyen Eğitiminin söz konusu Protokolün 2 inci maddesinde belirtilen kapsamda
verilmesi konusunda Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliklerine ve ekmekle ilgili Birliğe bağlı odalara
Konfederasyonumuzca yetki verilmesi, eğitimlerin Birliklerimizin takip, kontrol, idare ve gözetiminde
disiplinli bir şekilde gerçekleştirilmesi Genel Başkanlık Makamının 11/07/2012 tarihli Onayı ile uygun bulunmuştur.
           Protokolün 5 inci maddesinde Genel Hijyen Eğitiminin konuları;
a)Hijyen ve sanitasyonla ilgili genel tanımlar,
b)Gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar,
c)Personel, işyeri ve ekipman hijyeni,
ç)Temizlik ve dezenfeksiyon,
d)Fırınlarda hijyen ve sanitasyon,
e)Fırınlarda HACCP ve iyi hijyen uygulamaları,
f)Gıda infeksiyonu ve zehirlenmeleri,
g)Ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği mevzuatı,
ğ)El yıkama, maske ve bone kullanımı, temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin kullanımı
şeklinde belirlenmiş bulunmaktadır.
Buna göre;
Birliklerimiz “Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği” mevzuatı konusunda;
        -İllerinde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ile,
        Diğer konularda ise, yine illerinde bulunan üniversitelerin Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi ve
bununla ilgili bölümlerinde görevli, bu alanda çalışma ve bilgi birikimi ile tecrübesi olan yetkin ve
yeterli öğretim üyeleri ile,
        Bu mümkün olamadığı takdirde Milli Eğitim Müdürlükleri ve/veya yakın illerdeki üniversiteler ile,
işbirliği yaparak, “Genel Hijyen Eğitimini” yapacaklardır.
        Tebliğe göre, Ekmek ve ekmek çeşitlerinin üretiminde, dağıtımında ve satışında çalışan personel
ile fırınların uzantısı olmayan ekmek satış yerlerindeki ekmek satışı yapan personelin Genel Hijyen
Eğitiminden geçirilerek “Hijyen Eğitimi Belgesi” almaları zorunlu bulunduğundan, Birliklerimizin gerekli
görmeleri halinde o ilin ilçe ve beldelerinde de eğitim yapmaları Konfederasyonumuzca yararlı ve
gerekli görülmektedir.
        Bir örneği Ek-2 de verilen ve bu örneğe göre Birliklerce bastırılacak olan “Hijyen Eğitimi Belgesi”
  bedeli ile  öğretim üyelerine ödenecek ücretler ve eğitimin gerçekleşmesi için bu çerçevede
yapılacak diğer giderler karşılığında Birliklerimizce eğitime katılacak personelden, 5362 sayılı
Kanunun 61/e bendine göre hizmet karşılığı alınacak ücret, Konfederasyonumuzca bastırılan ve
teşkilatımıza dağıtılan (00025,0025A,0025B,0038A örnek nolu) tahsilat makbuzları kesilmek
suretiyle tahsil edilecektir.
       Birliklerimiz; I.Grup ve II.Grupta yer alan illerde, hizmet karşılığı olarak almaları gereken ücretin
2 katı tutarında; III.Grup illerde ve Erzurum, Diyarbakır ve Samsun illeri ile diğer ilçelerde 3 katı
tutarında hizmet karşılığı ücreti alacaklardır.
      Konfederasyonumuzca verilmesi gereken Genel Hijyen Eğitimi konusundaki yetki Birliklerimize
 ve ekmekle ilgili Birliğe bağlı odalara devredildiğinden ve alınacak ücretler meslek kuruluşlarımızca
 tahsil edileceğinden protokolün 6 ıncı maddesi gereğince yapılması gereken harcama ve masraflar
 kendileri tarafından karşılanacaktır.
      Düzenlenen ve tamamlanan her eğitimden sonra genel hijyen eğitimlerine ilişkin istatistiki veriler
Ek-3 de yer alan formata uygun olarak Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Ar-Ge Müdürlüğüne
gönderilecektir.
      Hijyen Eğitimi Belgesinde; 5362 sayılı Kanunun  “Başkan, Temsil ve İlzam” başlıklı 54 üncü maddesine
göre Başkan ve/veya Başkan Vekili ile Genel Sekreter imzaları bulunacaktır.
      Genel Hijyen Eğitimi ile ilgili diğer hususlar ile tereddüde düşülen konularda  Konfederasyonumuzdan
görüş alınacaktır.
      Bilgilerinizi, işlemlerin yukarıdaki açıklamalara göre yapılması hususunda gereğini önemle rica ederiz.
 
Naci SULKALAR Bendevi PALANDÖKEN
GENEL SEKRETER GENEL BAŞKAN
 
Genelgenin orjinal görüntüsü için tıklayınız.
EKLER:
Ek-1 Protokol metni (1 adet – 2 sayfa)
Ek-2 Hijyen Eğitimi Belgesi Örneği (1 adet – 1 sayfa)
Ek-3 Hijyen Eğitimine ilişkin İstatistiki Verilerin Gönderilmesinde Kullanılacak Form
(1 adet – 1 sayfa)

FALCON STARPEST TANITIM
Kampanyalı Ürünler
-90 TL
isim
240 TL
150 TL
177 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-70 TL
isim
490 TL
420 TL
495.6 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-50 TL
isim
600 TL
550 TL
649 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-100 TL
isim
600 TL
500 TL
590 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-150 TL
isim
1250 TL
1100 TL
1298 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-200 TL
isim
1400 TL
1200 TL
1416 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-200 TL
isim
2000 TL
1800 TL
2124 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-30 TL
isim
200 TL
170 TL
200.6 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-300 TL
isim
1200 TL
900 TL
1062 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-100 TL
isim
900 TL
800 TL
944 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
-100 TL
isim
550 TL
450 TL
531 TL KDV DAHİL Fiyatıdır.
e-Bülten
canlı destek
Anket
    Bizi Nereden Buldunuz?
Etiket Bulutu

böcek ısırması akrep KOVUCU YILAN KOVUCUfare kovucu ultrasonik cihazlar repeller fare zehiri böcek falcon elektronik pest kontrol fare pest repeller En Etkili Fare kovucu   akrep KOVUCU  YILAN KOVUCU fare savar ultrasonik cihazlar repeller fare zehiri böcek falcon elektronik pest control  fare  sıçan jardın pest repeller fare kovucu fiyatları ile ilgili aramalar fare kovucu cihaz fare kovucu ses fare kovucu ürünleri fare kovucu ilanları ultrasonik haşere kovucu fare kovucu cihaz fiyatları   fare kovucu fiyatı ultrasonik  fare kovucufare kovucular ile ilgili aramalar haşere kovucular manyetik fare kovucu fare kovucu fiyat elektrikli fare kovucu pilli fare kovucu fare kovucu  ultrasonik fare kovucu fare kovucu cihazlar 

MERKEZ / ÜRETİM: Doğanay mah. 9106/2 sokak No: 11 A Yeşilyurt İZMİR TEL : SATIŞ 1 :+90 232 261 63 35(pbx) - SATIŞ 2: +90 232 261 25 45 - GSM : +90 532 488 68 62

SHOWROOM 1 İSTANBUL: Havan sk. No:3 YEŞİLKÖY TEL : +90 212 662 11 62(pbx) - GSM : +90 532 488 68 62

Yandex.Metrica